690,000
تومان

آنلاین (وبینار)

سمینار سمفونی 2 مدیریت

تاریخ سمینار :اول اسفندماه 99

ساعت : 10:30

1,590,000
تومان

VIP

سمینار سمفونی 2 مدیریت

تاریخ سمینار :اول اسفندماه 99

ساعت : 10:00

همراه با :

تشریفات ناهار و پذیرایی ویژه همراه با اساتید
سرتیفیکیت بین المللی QAL
فتوشات از حضور در مراسم

990,000
تومان

حضوری

سمینار سمفونی 2 مدیریت

تاریخ سمینار :اول اسفندماه 99

ساعت : 10:00

همراه با :

پذیرایی ناهار